شهر من
X
تبلیغات
رایتل
زمان ثبت : جمعه 26 آذر‌ماه سال 1389 در ساعت 12:49 ب.ظ ~ چاپ مطلب
نویسنده : روژین نورجهان

عنوان : تحویل پروژه نهایی


سلام

تحویل نهایی ترجمه های درس مبانی کارآفرینی روز چهارشنبه 1/10/89 ساعت 7.30 است . پروژه ها پرینت شده باشند ( هم متن انگلیسی و هم متن فارسی ) . برای لیبل دار کردن CDها به دفتر فنی پارسه ( اعتمادیه مابین خیابان 10 و 9 پایین تر از دفتر فنی مکث ) مراجعه کنید ( متن انگلیسی و متن فارسی هر دو لازم است ) . اسم پروژه بر روی CD حتماً ذکر شود . کارها کامل باشد و به موقع سر کلاس بیایید .

مخفف ها یی را که آقای طالبی دادن در انتشارات دانشگاه می باشد ، حتماً مراجعه کنید .


هزینه ی بازدید حدوداً نفری 7000 تومان شده که روز تحویل پروژه جمع آوری می شود .زمان ثبت : شنبه 13 آذر‌ماه سال 1389 در ساعت 11:19 ب.ظ ~ چاپ مطلب
نویسنده : روژین نورجهان

عنوان : خانواده و راهکارهای توسعه ی کارآفرینی زنان ایرانی


خانواده و راهکارهای توسعه ی کارآفرینی زنان ایرانی
پروانه گلرد∗
چکیده: توجه به استعداد و نقش زنان در توسعهی کشورها ضرورت دارد. بسیاری از دولتها در بحرانهای اقتصادی توانستهاند با اتخاذ تدابیر و سیاستهایی و با بهرهمندی از نیرویِ کار زنان بر بحرانهای جامعهی خود ف ایق آیند و درمسیر توسعه موفق شوند. تئوریهای اجتماعی بیان میدارند که محیط کار، خانواده و ساختار زندگی اجتماعی بردسترسی زنان به فرصتهای شغلی و عملکرد آنان مؤثر است. خانوادهها میتوانند فرصت ه ا ی ا محدودیت هایی رابه صورت عوامل بازدارنده یا تقویت کننده بهوجود آورند که بر روی کوشش های فرد ی زنان در کسب وکار تأثیرگذار
باشد. مقالهی حاضر شرایط خانوادگی زنان کارآفرین و حمایتهای خانوادهی زنان را از فعالیتهای کارآفرینانه ی آنان را مطالعه میکند. نتایج این مطالعه نشان میدهد که نیازهای اقتصادی خانواده مهم ترین عامل در ورود زنان به کارآفرینی محسوب میشود و بعد از آن، خانوادهی کارآفرین، حمایت عاطفی خانواده، فوت همسر، متارکه، حمایت مالی و در نهایت حمایت شبکهای خانواده از عوامل مهم و تأثیرگذار در توسعهی کارآفرینی زنان است.

واژههای کلیدی: زنان کارآفرین، توسعهی کارآفرینی، خانواده ، فعالیتهای کارآفرینانه.

فرستنده (میترا کمالی)


>دانلودpdf
زمان ثبت : پنج‌شنبه 27 آبان‌ماه سال 1389 در ساعت 10:38 ب.ظ ~ چاپ مطلب
نویسنده : روژین نورجهان

عنوان : فرم رضایت
زمان ثبت : جمعه 7 آبان‌ماه سال 1389 در ساعت 04:14 ب.ظ ~ چاپ مطلب
نویسنده : روژین نورجهان

عنوان : تکلیف این هفته....!!!


۱)منظور از کیفیت در شرکت های مشاوره در حوزه ی شهرسازی چیست؟


۲)به نظر شما خدماتی که در حوزه ی مشاوره در رشته ی شهرسازی وجود دارد چگونه باید قیمت گذاری کرد؟


۳)در حوزه خدمات مشاوره  سیستم های تضمین کیفیتی که در حوزه خدماتی مانند مشاوره قابل پیاده سازی هستند را نام ببرید. (۱مورد)زمان ثبت : دوشنبه 3 آبان‌ماه سال 1389 در ساعت 03:04 ب.ظ ~ چاپ مطلب
نویسنده : روژین نورجهان

عنوان : تعریف مفهوم کارآفرینی و پدیده کارآفرین
کارآفرینی فرایندی است که فرد کارآفرین با خلق ایده‌های نو و ابتکارات جدید و درک پارادایم‌ها و استفاده از آن در مقطع استقرار با بسیج منابع و بهره‌گیری از فرصت‌های طلایی و با پذیرش خطر و ریسک، به ایجاد و توسعه کسب و کار و تأسیس مؤسسات و شرکت‌های جدید و رشدیابنده اقدام می‌کند.
در دایرة‌المعارف بریتانیا کارآفرینی چنین تعریف شده است:
«شخصی که کسب و کار و یا مؤسسه‌ای اقتصادی را سازمان‌دهی و مدیریت کند و خطرات ناشی از عمل خویش را می‌پذیرد.»
کارآفرینی معادل کلمه فرانسوی "Enter prendeur" به معنای متعهد شدن است که در سال 1848 توسط اقتصاددان شهیر انگلیسی جان استوارت میل به کارآفرینی (Enter Preneur) ترجمه شد.
کارآفرینی از مفاهیم جدید است که در حوزه علم اقتصاد، مدیریت، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی و... به تازگی وارد شده است ولی از مفاهیم روبه گسترش می‌باشد. برای پایان بخشیدن به بحث نظری، کارآفرینی را از دیدگاه شومپیتر اقتصاددان مشهور اتریشی تعریف می‌کنیم که از جامعیت کافی برخوردار است.
شومپتر کارآفرین را نیروی محرکه اصلی در توسعه اقتصادی و موتور توسعه می‌نامد و نقش کارآفرین را نوآوری با ایجاد ترکیب‌های تازه‌ای از مواد عنوان می‌کند.

شومپتر مشخصه اصلی کارآفرین را نوآوری می‌داند و به تعبیری کار یک کارآفرین را «تخریب خلاق» نام می‌گذارد و تعادل پویا را در یک اقتصاد سالم از طریق نوآوری و کارآفرینی قابل دستیابی قلمداد می‌کند.

ویژگی‌های افراد کارآفرین

 1. زندگی در آینده و نگاه به چشم‌اندازها
 2. علاقه‌مندی زیاد به کنترل پدیده‌ها
 3. ایجاد فرصت‌های مناسب، از مسائل و مشکلات موجود و فرارو
 4. پذیرش خطر و ریسک
 5. تمایل فراوان به تغییر در کارکردها و ساختارهای سازمانی
 6. آفرینش ایده‌های نو، گرایش شدید به نوآوری و بهره‌گیری از خلاقیت‌های فردی و گروهی
 7. آرمان‌گرایی، هدف‌گرایی و بهره‌گیری از فرصت‌های پیش‌آمده و شکار فرصت‌های طلایی
 8. امید بیشتر به موفقیت و کمترین ترس از شکست
 9. انگیزه زیاد به پیشرفت و نیاز کم به قدرت

کارکرد کارآفرینان

 1. ایجاد اشتغال مولد
 2. فراهم ساختن زمینه‌های انتقال کامل فناوری
 3. ایجاد فضای مطلوب برای سرمایه‌گذاری
 4. شناخت، ایجاد و گسترش بازارهای جدید
 5. ایجاد تحولات سازنده و تجدید حیات بالنده در عرصه‌های بومی و ملی و منطقه‌ای
 6. نوآوری در امور و روان‌سازی جریان‌های مربوط به تغییرات شتابان
 7. تشویق، تحریض و تقویت رقابت و احساس رقابت‌پذیری در منابع سازمانی
 8. سازمان‌دهی بهینه منابع و استفاده اثربخش از آنها
 9. پوشش دادن به خلل و شکاف‌ها و تگناهای بازار و جامعه   1       2    >>